Podpisana została umowa serwisowa dla systemu KPMS Maintenance. Umowa ma na celu wsparcie w zakresie bieżących prac nad systemem.

Esselte Polska Sp. z o.o. należy do korporacji Esselte Group, zajmująca się produkcją artykułów biurowych na rynku globalnym. Grupa posiada oddziały w 25 krajach, w których powstało wiele lokalnych i międzynarodowych marek, takich jak: Leitz, Rapid, Esselte i Xyron. 

Zakład zlokalizowany w Kozienicach został wyposażony w system KPMS Maintnance, który wspomaga zarządzanie działem Utrzymania Ruchu. Umożliwia on na prowadzenie  dokumentacji w formie elektronicznej, dzięki czemu użytkownicy mają do niej stały i szybki dostęp. Dodatkowo KPMS ułatwia planowanie przeglądów maszyn i urządzeń, co przyczynia się do zminimalizowania kosztów gospodarki remontowej i materiałowej. System w swojej funkcjonalności obejmuje zakres działań dotyczących  zamówień, a także związaną z nimi gospodarką magazynową (KPMS MAGAZYN). Zastosowanie systemu KPMS Zgłoszenia znacznie poprawiło proces zgłaszania awarii dla pracowników technicznych. Dzięki lepszej komunikacji Produkcji z Utrzymaniem Ruchu usterki oraz awarie są w krótkim czasie przekazywane do realizacji, co skraca całkowity czas ich usunięcia, a co za tym idzie zmniejsza koszty związane z przestojami maszyn i urządzeń.