W wyniku wieloletniej współpracy Komtech podpisał umowę serwisową na system KPMS Maintenance wraz z modułem KPMS Zgłoszenia. Umowa obejmuje bieżącą obsługę serwisową systemu.