Komtech podpisuje umowę w zakresie wdrożenia systemu KPMS Maintenance (Komtech Maintenance System).

Lear Corporation Poland II Sp. z o. o  to międzynarodowa firma z branży motoryzacyjnej. W Polsce zlokalizowanych jest 6 zakładów produkcyjnych, w których produkowane są siedzenia samochodowe oraz systemy elektryczne i elektroniczne. 

Oddział w Mielcu jest jedynym i najdłużej funkcjonującym zakładem Lear w Polsce, w którym produkowane są wiązki elektryczne do samochodów osobowych. Ciągły rozwój, zakup nowoczesnych maszyn, wzrost produkcji, skłoniły firmę do podjęcia decyzji o zakupie systemu klasy CMMS.

Głównymi celami  wdrożenia systemu KPMS Maintenance są:

  • Dostęp do dokumentacji technicznej,
  • Minimalizowanie wystąpienia awarii i usterek na produkcji,
  • Analiza przyczyn wystąpienia awarii i usterek,
  • Automatyczne planowanie harmonogramów przeglądów maszyn i urządzeń,
  • Nadzór nad pracami wykonywanymi przez pracowników Utrzymania Ruchu,
  • Prowadzenie elektronicznej ewidencji części zamiennych na magazynie,
  • Kontrola nad stanami magazynowymi,
  • Szczegółowe analizy i raporty.

Funkcjonalność systemu KPMS Maintenance umożliwia realizację założonych celów poprzez obsługę awarii na produkcji z poziomu przeglądarki (modułu KPMS Zgłoszenia), następnie przeprowadzenia całego procesu począwszy od przyjęcia zgłoszenia, przez rozdysponowanie zadań pracownikom technicznym aż po zamknięcie zlecenia (moduł KPMS – Rozliczanie). W efekcie zastosowanie takich funkcji systemu przyczynia się do skrócenia czasu przestoju na liniach produkcyjnych. Ponadto system automatycznego planowania przeglądów minimalizuje koszty gospodarki remontowej i materiałowej.