W ramach  wieloletniej współpracy, Komtech podpisuje umowę na wdrożenie sytemu do Rejestracji Czasu Pracy Maszyn i Danych Produkcyjnych (KPMS OEE) oraz  systemu KPMS Maintenance (Zarządzanie Utrzymaniem Ruchu).

Grupa Maspex jest jedną z największych firm w Europie Środkowo-Wschodniej z branży spożywczej, która produkuje soki, nektary i napoje. Grupa posiada zakłady zlokalizowane w Polsce, Czechach, na Słowacji, Węgrzech, w Rumunii, Bułgarii i na Litwie.

Umowa Tymbark – MWS Sp. z o.o. Oddział w Tychach (dawniej Ekoland)– Komtech podpisał umowę na wdrożenie systemu do monitorowania maszyn i urządzeń na produkcji (KPMS OEE – Rejestracja Czasu Pracy Maszyn i Danych Produkcyjnych).

Na początku system obejmował pilotaż 4 linii produkcyjnych,  a obecnie obsługuje już 16 linii.

Dzięki systemowi KPMS OEE użytkownicy na bieżąco otrzymują dane zebrane  z maszyn, które dotyczą m.in: zleceń produkcyjnych, stanów linii i ich wydajności, wielkości produkcji oraz czasów z nią związanych.

Ponadto system został zintegrowany z systemem SAP, z którego pobierane są informacje dotyczące ostatecznej wielkości produkcji przekazanej do magazynu.

Po zakończeniu wdrożenia, na życzenie Klienta, system był rozwijany w obszarze raportowania (raport dobowy linii, wykresy czasu pracy) oraz wizualizacji (tachograf w panelu operatora czy aktualny stan produkcji w panelu kierownika produkcji).

W efekcie wdrożenie systemu KPMS OEE zapewnia w firmie:

  • efektywne zarządzanie zleceniami produkcyjnymi,
  • optymalizację planowania produkcji,
  • bieżącą ocenę procesu produkcyjnego,
  • synchronizację pracy maszyn na produkcji,
  • kontrolę czasu pracy linii i wydajności produkcji,
  • minimalizowanie postojów nieplanowanych oraz awarii,
  • możliwość wyliczania współczynników wykorzystania maszyn.

Umowa Tymbark-MWS Sp. z o. o. Oddział w Tychach (dawniej Ekoland), oraz  Tymbark-MWS Sp. z o.o Oddział w Olsztynku – w ramach dalszej współpracy Komtech podpisuje umowę na wdrożenie systemu KPMS Maintenance, który wspomaga zarzadzanie Utrzymaniem Ruchu. Umowa obejmuje wdrożenie systemu w dwóch zakładach jednocześnie w Tychach oraz w Olsztynku.

Głównym założeniem zawartych umów było przede wszystkim to, aby systemy zarówno w jednym jak i w drugim zakładzie były identyczne. Przeprowadzono szereg działań mających na celu wymianę danych i przepływ informacji pomiędzy użytkownikami systemu KPMS OEE i KPMS Maintenance. Wprowadzone zostały wspólnie wypracowane metody działania kierowników i operatorów produkcji, jak również metody generowania raportów.

Innym równie ważnym celem wdrożenia systemu KPMS Maintenance było prowadzenie pełnej ewidencji i analiza danych w obszarze Służb Utrzymania Ruchu.

Biorąc pod uwagę spójność i integrację systemów w obydwu lokalizacjach, zakład w Olsztynku podobnie jak w Tychach rozszerzył zakres obsługi systemu KPMS Maintenance o następujące procesy:

  • automatyczne zgłaszanie awarii za pomocą modułu KPMS Zgłoszenia na podstawie stanu awaryjnego w KPMS OEE,
  • automatyczne potwierdzenie gotowości do pracy na podstawie sygnału „praca”,
  • rejestrację czasu naprawy z poziomu panelu operatora.

Wdrożenie systemu KPMS Maintenance skróciło czas zgłaszania awarii, pozwoliło na dokładne określenie czasu wystąpienia awarii oraz wskazanie źródła problemu.

Umowa Tymbark – MWS Sp. z o.o. Oddział w Olsztynku –  w wyniku prowadzonych rozmów podpisana zostaje umowa na wdrożenie systemu KPMS OEE (Rejestracja Czasu Pracy Maszyn i Danych Produkcyjnych).

System został wdrożony kilka lat wcześniej w zakładzie w Tychach, dlatego  głównym celem jest, aby system działał również w Olsztynku w taki sam sposób i według tych samych metod. Ponadto KPMS OEE został zintegrowany z funkcjonującym już KPMS Maintenance.

Tymbark – MWS Sp. z o.o. Zakład w Tymbarku oraz z MASPEX ROMANIA  SRL –  Kolejnym sukcesem są podpisane umowy z Tymbark – MWS Sp. z o.o.  Zakład w Tymbarku oraz z MASPEX ROMANIA  SRL na wdrożenie systemu KPMS OEE (Rejestracja Czasu Pracy Maszyn i Danych Produkcyjnych). Podobnie jak w założeniem wdrożenia systemu KPMS OEE również jest potrzeba, aby jego funkcjonalność była identyczna we wszystkich zakładach.