Komtech podpisał umowę na wdrożenie systemu KPMS Maintenance. 

System KPMS Maintenance pozwala na prowadzenie ewidencji wszystkich prac Służb Utrzymania Ruchu w formie elektronicznej, a przy tym na odejście od dokumentów papierowych, dzięki czemu użytkownicy mają łatwy dostęp do dokumentacji technicznej maszyn/ urządzeń/ obiektów. Ponadto system pozwala zintegrować w jednym całą infrastrukturę firmy.

Firma wykorzystuje moduł KPMS Zgłoszenia, zapewniający pełną ewidencję zgłoszeń awaryjnych wraz z podglądem statusu realizacji i rozliczaniem prac serwisowych.

Specyfika działalności firmy wymaga prowadzenia pełnej dokumentacji w zakresie    walidacji i kalibracji zgodnie z wymogami norm jakościowych GAMP 4 oraz GAMP 5, dlatego system KPMS Maintenance został zwalidowany z wymaganiami GMP.  

BIOTON S.A. to firma zajmująca się przeprowadzaniem badań oraz produkcją leków dedykowanych dla społeczności diabetologicznych.