Pragniemy poinformować o kolejnych pracach rozwojowych systemu KPMS Maintenance.

UPROSZCZONY PODGLĄD CZĘŚCI DEDYKOWANYCH DLA OBIEKTU Z POZIOMU ZLECENIA (AWARII, PRZEGLĄDU,…)

Jedną z nowych funkcji dostępnych wraz z kolejną wersją KPMS jest możliwość podglądu części dedykowanych obiektu, którego dotyczy realizowane zadanie (przegląd, awaria, regulacja, …). Dzięki temu pracownik Działu Technicznego może bezpośrednio z formularza, w którym obsługuje dane zlecenie szybko wyświetlić listę części zamiennych, sprawdzić ich dostępność i lokalizację na magazynie.

Wykaz zleceń