W  ramach dobrej współpracy została podpisana umowa serwisowa dotycząca bieżącej obsługi systemu dla utrzymania ruchu – KPMS Maintennace wraz z modułami KPMS AKP, KPMS Harmonogramy, KPMS Zgłoszenia oraz KPMS Rozliczanie. Komtech zapewnia kompleksową opiekę mającą na celu usprawnianie wdrożonego systemu jak również dostarczanie aktualizacji.