Czy wiesz że … ?
W systemie KPMS Dokumentacja właśnie została wprowadzona zmiana, która pozwala budować strukturę drzewiastą dokumentów ?

Od teraz w rejestrze dokumentów będzie możliwość budowania powiązań pomiędzy dokumentami !! Z łatwością dokumentowi znajdującemu się w rejestrze można nadać status DOKUMENTU NADRZĘDNEGO ale też i zmienić jego status na DOKUMENT PODRZĘDNY, budując w ten sposób całą strukturę dokumentów powiązanych.

REJESTR DOKUMENTÓW – jest miejscem, w którym użytkownicy systemu (zarówno pracownicy Działów Zapewnienia Jakości jak i innych obszarów organizacji np. Produkcja, IT, Dział Techniczny, Dział Walidacji, Dział Technologii, …) mają dostęp do udostępnionych im dokumentów, a osoby pełniące role zarządcze mogą skorzystać z narzędzi do planowania zadań związanych z dokumentacją (przegląd, opracowanie nowej wersji dokumentu, wycofanie).

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, a może chciałbyś zobaczyć cały system – zachęcamy do kontaktu : dsm@komtech.pl

dokumentacja- rejestr dokumentów