Podpisanie umowy wdrożeniowej dla systemu ubezpieczeniowego Komtech Insurance System (KIS).

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych MEDICUM to kolejna firma ubezpieczeniowa, z którą współpracuje Komtech Sp. z o.o.  Swoją działalność prowadzi w zakresie ubezpieczeń mienia od szkód spowodowanych przez żywioły, od wszystkich ryzyk ‘all risks’, ubezpieczeń od kradzieży, OC, ubezpieczeń przedmiotów w transporcie (cargo) oraz gwarancji ubezpieczeniowych.

Wdrożenie systemu ubezpieczeniowego KIS umożliwiło udostępnienie aplikacji on-line do składania oraz obsługi wniosków o wystawienie gwarancji w ramach limitu odnawialnego. Klienci składający takie wnioski szybciej uzyskują gwarancję wadialną, dzięki czemu mogą startować w danym przetargu. Przyjazny system prowizyjny pozwala TUW MEDICUM na oferowanie gwarancji wadialnych w atrakcyjnych cenach.