Zawarta została umowa serwisowa obejmująca obsługę systemu ubezpieczeniowego KIS (Komtech Insurance System).

Firma Komtech w ramach umowy serwisowej obsługuje system aktualizując i wprowadzając nowe rozwiązania ulepszające funkcjonalność programu.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu KIS:

  • szybkie dopasowywanie zasad lub nowych zakresów ubezpieczania,
  • dostosowanie do wprowadzanych zmian ustawowych m.in. do rozporządzenia ochrony danych osobowych RODO,
  • usprawnienie i pełna kontrola nad procesem obsługi likwidacji szkód,
  • szybkie wypełnianie i rejestracja e-wniosków ubezpieczeniowych poprzez stronę www,
  • niższe koszty operacyjne poprzez usprawnienie procesu zawarcia ubezpieczenia,
  • usprawnienie i pełna kontrola nad procesem rozliczeń.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych CUPRUM jest znaną na polskim rynku firmą ubezpieczeniową, która prowadzi działalność  w zakresie ubezpieczeń majątkowych,  osobowych, ubezpieczeń OC oraz likwidacji szkód. Praca z systemem polisowo – szkodowym znacznie zwiększyła efektywność funkcjonowania towarzystwa ubezpieczeniowego na rynku.