Szanowni Państwo,

 Firma Komtech Sp. z o.o. ma zaszczyt zaprosić Państwa na bezpłatne webinarium: “JAK OCENIĆ DZIAŁANIE SŁUŻB UTRZYMANIA RUCHU I SKUTECZNIE WYLICZYĆ EFEKTYWNOŚĆ PRACY MASZYN. WSKAŹNIKI I ANALIZY W SYSTEMIE CMMS i MES”.

 Termin: 25.01.2025 r. godz. 13.00-14.00

Głównym celem webinarium jest znalezienie odpowiedzi na pytanie – jak szybko i łatwo analizować niezbędne dane, aby móc ocenić i planować działania w przyszłości. I jak poprzez analizę tych danych nie narażać się ponownie na koszty.

 Podczas webinarium postaramy się omówić szczegółowo wszelkie możliwe zagadnienia dotyczące funkcji raportowych w systemach klasy CMMS i MES na przykładzie KPMS Maintenance i KPMS OEE. W szczególności postaramy się pokazać jakie są najczęściej spotykane funkcje raportowe, jak poprawnie wykonywać raporty, w jakich odstępach czasowych, czy i kiedy wykonywać raporty na żądanie a może oprzeć się tylko na raportach cyklicznych? Postaramy się prześledzić wszystkie możliwości raportowe jakie dają nam współczesny CMMS i MES zaczynając od statystyk dotyczących pracowników, statystyk awarii ich przyczyn czy obiektów, których dotyczą poprzez raporty kosztowe, magazynowe, harmonogramowe kończąc na dobrze wszystkim znanym raportom zbiorczym MTTR MTTF czy MTBF. Oczywiście dotkniemy też raportów dotyczących zbierania danych o czasie pracy, ich efektywności czy wydajności, czyli wszystko to co finalnie łączy się z wyznaczaniem efektywności sprzętu OEE.

W trakcie spotkania omówimy takie raporty jak:

  • Raporty magazynowe (stany magazynowe, rejestr wydań przyjęć, części niewykazujące obrotu, koszty magazynowe)
  • Raporty awarii (statystyka awarii, przyczyny awarii, obiekty wg liczby-czasu awarii)
  • Raporty harmonogramów (statystyka przeglądów, harmonogram, terminowość, niewykonanych czynności)
  • Raporty wskaźników efektywności (MTTR-MTTF-MTBF)
  • Raport OEE (raport i wykresy czasu pracy)
  • Raport przezbrojeń
  • Raport z karty dobowej linii
  • Dashboard – prosta wizualizacja z wieloma możliwościami

Webinarium odbędzie się w aplikacji Microsoft Teams. W celu otrzymania linku umożliwiającego dołączenie do spotkania prosimy o kontakt: dsm@komtech.pl