Komtech wdrożył system KPMS Maintenance w firmie JOYSONQUIN Automotive Systems Polska Sp. z o.o. Wdrożenie wybranych modułów umożliwia generowanie przeglądów, ewidencjonowanie prac remontowych, awarii, czy części zamiennych. Dodatkowo firma korzysta z  aplikacji KPMS SMART, która umożliwia użytkownikowi bezpośredni dostęp z poziomu smartfona do bazy danych działu Utrzymania  Ruchu. Funkcjonalność system KPMS jest zgodna z wymaganiami Klienta, również z tymi najbardziej restrykcyjnymi, jakie wynikają z audytów, którym poddawane są firmy z branży automotive (m. in. IATF).

Firma JOYSONQUIN Automotive Systems Polska Sp. z o.o. jest jednym z wiodących na rynku branży motoryzacyjnej dostawców komponentów samochodowych oraz systemów zarządzania energią w Chinach, Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Niemczech, Polsce oraz Rumunii.