Została podpisana umowa na wdrożenie systemu KPSM  Maintenance z Polskimi Fabrykami Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież” S.A. System obsługuje wszystkie procesy związane z eksploatacją i utrzymaniem ruchu m.in. w obszarze zgłaszania awarii i usterek poprzez przeglądarkę jak i za pomocą aplikacji KPMS SMART. System umożliwia optymalnie zarządzać magazynem, co wpływa na redukcję kosztów magazynowych. Wdrożenie KPMS Maintenance pozwoliło firmie przejść na pełną automatyzację prac w zakresie prowadzenia przeglądów technicznych oraz konserwacyjnych maszyn i urządzeń produkcyjnych.

Ćmielowskie Zakłady Porcelany to najstarsza w Polsce fabryka wyrobów ceramicznych, która słynie na całym świecie z produkcji unikatowej porcelany.