Komtech podpisał umowę z ADAMED Pharma S.A. na wdrożenie systemu KPMS, który wspomaga zarządzanie w obszarze działu technicznego oraz Aparatury Kontrolno-Pomiarowej. System pozwala na usprawnienie procesów nadzorowania, planowania i harmonogramowania prac remontowo-konserwacyjnych wszystkich obiektów firmy tj. maszyn, urządzeń, linii produkcyjnych, instalacji, budynków. Dodatkowo KPMS umożliwia prowadzenie dokumentacji dotyczącej walidacji oraz kalibracji zgodnie z wymogami norm jakościowych GAMP 4 oraz GAMP 5.

Na potrzeby Adamed, w  systemie zostały wprowadzone  modyfikacje w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej, co w rezultacie przyczyniło się do poprawy zarządzania  narzędziami i aparaturą kontrolno-pomiarową. 

Wdrożenie systemu w znaczącym stopniu uskuteczniło pracę grupy remontowej, a także przyczyniło się do zmniejszenia awaryjności maszyn i urządzeń, poprzez dokonywanie analiz awaryjności poszczególnych urządzeń oraz kosztów przeglądów i napraw w różnych przekrojach w dowolnym w przedziale czasowym.

ADAMED to firma farmaceutyczno-biotechnologiczna, będąca liderem na polskim rynku leków nowej generacji. Obecnie produkuje ponad 500 produktów, oferowanych pacjentom w ponad 70 krajach na świecie.