Zespół Komtech przeprowadził w firmie farmaceutycznej Bioton S.A. proces walidacji systemu KPMS, stanowiący aktualizację systemu KMS, który jest użytkowany przez Dział Techniczny. Celem działania była weryfikacja, czy system został zaprojektowany zgodnie  ze specyfikacją wymagań użytkownika oraz wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania.