Komtech Sp. z o.o. podpisał umowę na wdrożenie systemu KPMS AKP (obecnie KPMS -Komtech Production Maintenance System), zarządzającego aparaturą kontrolno – pomiarową. WZL to wiodąca firma z branży lotniczej, oferująca usługi dla Lotnictwa Sił Zbrojnych w Polsce. Oferta dotyczy napraw, obsługi, modernizacji samolotów,  remontów silników lotniczych, agregatów, czy wyposażenia. Wdrożony system wspiera zarządzanie bazą przyrządów pomiarowych oraz obsługi procesów kalibracji i napraw. KPMS AKP umożliwia nadzór nad aparaturą kontrolno –  pomiarową jaką dysponuje WZL, dostarcza informacji o narzędziach i przyrządach pomiarowych, kontroluje terminy planowanych przeglądów oraz informuje  o już przeprowadzonych przeglądach i badaniach.