Komtech Sp. z o.o. podpisał umowę na wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego bieżącą działalność Wydziału Zaopatrzenia. System służy do obsługi przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży, obuwia roboczego i środków higieny osobistej.  ENERGA-OPERATOR S.A. to dystrybutor energii elektrycznej.  Odpowiada za rozwój, eksploatację, a także za modernizację całej infrastruktury przemysłowej w zakresie swojej działalności, dostarczając odbiorcom energię o prawidłowych parametrach jakościowych.