W ramach dalszej współpracy została podpisana umowa serwisowa w zakresie systemu KPMS Maintenance, która zapewnia bieżącą obsługę systemu oraz okresowe aktualizacje.