Firma Komtech Sp. z o.o. podpisała umowę serwisową dla systemu informatycznego w zakresie  bieżącej obsługi sytemu oraz jego okresowych aktualizacji. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ jest urzędem miejskim m. st. Warszawy, który obsługuje mieszkańców dzielnicy Praga Północ w zakresie spraw administracyjnych. Wdrożony system, umożliwił prowadzenie ewidencji środków trwałych, m.in. komputerów, podzespołów komputerów, wartości niematerialnych i prawnych, w tym oprogramowania, jak i innych składników majątku trwałego tj. wyposażenia biurowego. Wynikiem zastosowania systemu, urząd efektywniej zarządza zasobami informatycznymi oraz pozostałym wyposażeniem. Dodatkowo system umożliwia szybką i znacznie uproszczoną inwentaryzację.