Komtech Sp. z o.o. podpisał umowę w zakresie obsługi serwisowej systemu KPMS -Komtech Production Maintenance System.

Ergis Sp. z o.o. to polski producent przemysłu chemicznego, w przetwórstwie tworzyw sztucznych i produkcji wyrobów z PVC, PET i PE. Zakład w Wąbrzeźnie wykorzystuje system do obsługi wszystkich prac zleconych dla Utrzymania Ruchu.
Moduł KPMS MAGAZYN umożliwia racjonalne zarządzanie magazynem narzędzi i części zamiennych, co obniża koszty magazynowania. System automatycznie planuje przeglądy oraz konserwacje maszyn, co zmniejsza częstotliwość występowania nieplanowanych przestojów na maszynach. Moduł raportowania dostarcza kierownikowi Utrzymania Ruchu analiz, raportów w celu określenia skuteczności funkcjonowania UR oraz kosztów z nim związanych.