W ramach współpracy Komtech zawarł umowę serwisową zapewniającą bieżącą obsługę Systemu KPMS Maintenance wraz z modułem KPMS Zgłoszenia oraz KPMS Rozliczanie.