W ramach prowadzonych rozmów Komtech podpisuje umowę na bieżącą obsługę systemu Sprzedaż, która obejmuje moduł MAGAZYN. Moduł służy do zarządzania magazynem w zakresie zamówień materiałów, zakupu, przyjęcia na stan, rozdysponowania czy likwidacji.