Komtech w  ramach dotychczasowej współpracy, podpisał umowę serwisową z Narodowym Centrum Badań Jądrowych, Ośrodkiem Radioizotopów POLATOM. Umowa obejmuje obsługę serwisową Systemu POLATOM, zbudowanego na platformie Magic Software Enterprise w zakresie jego eksploatacji oraz prac związanych z usprawnianiem działania systemu.