Komtech podpisał umowę na obsługę serwisową systemu KPMS SKO (Sprzęt i Oprogramowanie).

Miasto stołeczne Warszawa Dzielnica Wawer to jednostka organizacyjna zajmująca się sprawami administracyjnymi mieszkańców Warszawy dzielnicy Wawer.  W celu poprawy jakości obsługi interesantów urząd wykorzystuje system KPMS SKO (SAPORT), który wspomaga zarządzaniem majątkiem urzędu.

Wdrożenie systemu SAPORT niesie następujące korzyści:

  • skrócenie czasu przeprowadzania inwentaryzacji,
  • zebranie aktualnych informacji o posiadanych zasobach w jednym miejscu,
  • poprawa efektywności wykorzystywania posiadanych zasobów,
  • wyeliminowanie błędów np.: różne nazewnictwo, powielane wpisy,
  • eliminacja niekontrolowanej migracji sprzętu i oprogramowania,
  • eliminacja nadużyć w eksploatacji sprzętu i oprogramowania
  • kontrola zużycia materiałów eksploatacyjnych,
  • aktualne informacje o terminach końca gwarancji,
  • naliczanie amortyzacji składników stanowiących majątek trwały organizacji, zgodnie z przepisami prawa podatkowego.

Umowa Serwisowa umożliwia bieżącą obsługę wraz z aktualizacjami systemu.