W wyniku prowadzonych rozmów zawarta zostaje umowa serwisowa dla systemu Solaris Brand Change Manager. Umowa zapewnia rozwiązywanie problemów oraz usprawnianie systemu poprzez jego aktualizacje.