Komtech podpisał umowę obejmującą bieżące wsparcie w użytkowaniu systemu KPMS Maintenance,  a także jego usprawnienie poprzez udostępnianie aktualizacji.