W ramach  świadczonych usług w zakresie systemu KPMS Maintenance, Komtech popisał umowę serwisową, która zapewnia bieżącą obsługę oraz okresowe aktualizacje systemu.