Podpisaliśmy umowę serwisową na obsługę systemu KPMS Maintenance z Polskimi Fabrykami Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież”. W ramach umowy zapewniamy bieżącą obsługę systemu, realizując zlecone zadania, a także dostarczamy aktualne wersje systemu KPMS, co wpływa na jakość pracy systemu.