Komtech podpisuje umowę na modyfikację systemu KPMS Maintenance oraz realizację modułu Aparatury Kontrolno – Pomiarowej AKP wraz z rozbudową ewidencji przeglądów dozorowych.

System pozwolił na usprawnienie procesów nadzorowania, planowania i    harmonogramowania prac remontowo-konserwacyjnych wszystkich obiektów firmy tj. maszyn, urządzeń, linii produkcyjnych, instalacji, budynków. Dodatkowo system umożliwił prowadzenie dokumentacji dotyczącej walidacji oraz kalibracji zgodnie z wymogami norm jakościowych GAMP 4 oraz GAMP 5.

Biorąc pod uwagę  specyfikę działalności firmy, ważnym aspektem było wdrożenie modułu KPMS AKP (Aparatura Kontrolno Pomiarowa). Moduł umożliwia ewidencję oraz nadzór nad aparaturą kontrolno- pomiarową, harmonogram przeglądów (kalibracja, legalizacja, sprawdzenie, adjustacja itp.), przypominanie o zbliżających się przeglądach, rejestrację wyników kontroli urządzeń pomiarowych. 

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. należą do grupy Adamed, która jest jednym z największych producentów środków leczniczych oraz sprzętu medycznego na całym świecie.