Firma Komtech podpisała umowę na modernizację systemu ORISH wraz aplikacją Rachuba.

System ORISH wspomaga PGE  w zakresie bieżącej działalności Wydziału Zaopatrzenia. System służy do obsługi przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży, obuwia roboczego i środków higieny osobistej. 

PGE Elektrownia Turów to najnowocześniejsza elektrownia wytwarzająca energię elektryczną, która wykorzystuje odnawialne źródła energii w postaci biomasy pochodzenia rolnego oraz leśnego. Zakład spełnia wymogi Unijne w zakresie parametrów ekologicznych.