Zawarcie umowy na wdrożenie systemu do Rejestracji Czasu Pracy Maszyn i Danych Produkcyjnych – KPMS OEE.

Mazowiecka Spółka Mleczarska S.A. Zakład w Makowie Mazowieckim jest jednym z wiodących na polskim rynku zakładem produkującym wyroby i przetwory mleczarskie.

Dane produkcyjne oparte na obserwacjach pracowników, co nie dają miarodajnych wyników, są niedokładne i nie dotyczą wszystkich zdarzeń jakie miały miejsce na produkcji. Dlatego głównym założeniem  MSM jest wdrożenie systemu do monitorowania produkcji w sposób bardziej rzetelny oraz szczegółowy.

W efekcie wdrożenie systemu KPMS OEE umożliwiło:

  • Automatyczne zbieranie danych produkcyjnych,
  • Wyliczanie oraz generowanie raportów dotyczących dostępności, wydajności, jakości oraz współczynników efektywności sprzętu (OEE),
  • Na podstawie raportów wskazywanie wszelkich odchyleń od zakładanych norm.

Wdrożenie systemu KPMS OEE zapewnia w firmie efektywne zarządzanie zleceniami produkcyjnymi, nadzór i kontrolę czasu produkcji, a także minimalizuje koszty ponoszone z powodu postojów zarówno tych planowanych jak i  nieplanowanych.