Została podpisana umowa na wdrożenie systemu KPMS Maintenance (Zarządzanie Utrzymaniem Ruchu/ Działem Technicznym).

Firma podjęła decyzję o wdrożeniu systemu KPMS, w celu poprawy jakości pracy w dziale UR. Pracownicy mają łatwy dostęp do niezbędnej dokumentacji, prowadzonej w formie elektronicznej.

Dzięki wdrożeniu modułu KPMS Zgłoszenia, użytkownicy  mają możliwość zgłaszania awarii do systemu z poziomu przeglądarki, dzięki czemu czas reakcji na realizację zlecenia awarii zostaje skrócony, a co za tym idzie również czas przestoju maszyn.

Dodatkowym rozwiązaniem wykorzystanym w zakładzie jest moduł KPMS SMART, dzięki któremu każdy pracownik wyposażony w telefon komórkowy ma dostęp do systemu i może zgłosić awarię.

Dzięki temu użytkownik: otrzymuje powiadomienia o kluczowych zdarzeniach takich jak awarie i usterki zaraz po ich wystąpieniu, a także ma szybki dostęp do listy zleceń do realizacji (awarie, przeglądy, prace zlecone).

Ariadna S.A. Fabryka Nici jest jednym z największych w Polsce producentów i eksporterów nici do szycia odzieży, obuwia, galanterii skórzanej, tapicerki meblowej, samochodowej, nici technicznych, czy zdobniczych. Zastosowanie KPMS Maintenance pozwala na minimalizowanie kosztów wynikających z wystąpienia awarii na produkcji, a jednocześnie poprawia efektywność pracy pracowników i ich stopień wykorzystania.