Szanowni Państwo,

Dziś z dumą pragniemy poinformować o kolejnych pracach rozwojowych systemu KPMS Maintenance.

DASHBOARD W KPMS

Nowa funkcja „Mój pulpit” prezentująca podstawowe dane statystyczne z poszczególnych modułów systemu:

 • trwające awarie – prezentuje aktualnie nieprzejęte, realizowane awarie oraz awarie zamknięte w danym roku
 • centra serwisowe – prezentuje liczbę zleceń nieprzejętych oraz realizowanych przez poszczególne centra serwisowe
 • moje zlecenia – prezentuje informacje o zleceniach, w których zalogowany użytkownik jest wykonawcą
 • prewencja [AM] – prezentuje informacje o zleceniach autonomous maintenance (kategoria produkcja)
 • prewencja [PM] – prezentuje informacje o zleceniach preventive maintenance (kategoria UR oraz UDT)
 • prewencja – prezentuje proporcje zleceń harmonogramowanych wykonanych w terminie / po terminie / przyspieszone
 • top 10 obiektów wg. czasu awarii
 • top 10 obiektów wg. liczby awarii
 • Pareto – przyczyny awarii
 • Kaizen / TAG / BHP – prezentuje aktualnie nieprzejęte, realizowane oraz zamknięte w danym roku zlecenia z tej grupy
 • Obiekty – czasy awarii – prezentuje 10 obiektów o najdłuższym czasie trwania awarii
 • Obiekty – liczba awarii – prezentuje 10 obiektów o największej liczbie awarii
 • ART – prezentuje średni czas czynności serwisowych (average repair time).

DASHBOARD