System KPMS Maintenance, który znajduje zastosowanie w zakładach przemysłowych z różnych branż, m.in.: spożywczej, automotive, meblarskiej, włókienniczej, metalowej, tworzyw sztucznych, opakowań PCV, tektury itp. został zaktualizowany do wersji 3.05. Nasze rozwiązania oparte są oczekiwaniach oraz potrzebach użytkowników, dlatego zmiany jakie zostały wprowadzone polegały na modyfikacjach poszczególnych funkcjonalności systemu KPMS zgodnie ze wskazówkami naszych Klientów. 

Tym razem zmiany zostały wprowadzone w następujących obszarach funkcjonalnych:

  • Ewidencje – rozbudowa funkcji obiektów;
  • Magazyn – rozbudowa kartoteki asortymentowej;
  • Zlecenia – modyfikacje w zakresie wykazu zleceń , zgłaszania BHP/Kaizen/TAG, zgłaszania przezbrojeń;
  • KPMS SMART – możliwość wyświetlania kodu QR zlecenia;
  • Raporty – utworzenie nowego raportu „Harmonogram przeglądów – wersja 2”.

Nowa wersja KPMS ma na celu poprawę jakości użytkowania systemu.