System KPMS Maintenance, który jest obecnie użytkowany w zakładach przemysłowych z różnych branż, m.in.: spożywczej, automotive, meblarskiej, włókienniczej, metalowej, tworzyw sztucznych, opakowań PCV, tektury itp. został zaktualizowany do wersji 3.04. Nasze rozwiązania oparte są oczekiwaniach oraz potrzebach użytkowników, dlatego zmiany jakie zostały wprowadzone polegały na modyfikacjach poszczególnych funkcjonalności systemu KPMS zgodnie ze wskazówkami naszych Klientów. 

Zmiany zostały wprowadzone w następujących obszarach funkcjonalnych:

  • Ewidencje/Obiekty – rozbudowa funkcji obiektów w zakresie pola słownikowego „Klasyfikacja środków trwałych”, dodanie kolorystyki w słowniku „Statusy obiektów”;
  • Ewidencje/Pracownicy – dodanie możliwości zmiany „kodu pracownika”;
  • KPMS SMART – zmiany w zakresie profili widoków w zleceniach, trybu logowania, obsługi kategorii w załącznikach, sortowania zleceń wg. daty zgłoszenia ;
  • Zlecenia/Zgłoś / Obiekt – modyfikacje w zakresie widoku drzewa;
  • Zlecenia/Harmonogramy/Listy czynności – dodanie pola „dotyczy” dla kategorii AKP;
  • Zlecenia – zmiany w zakresie wykazu zleceń;
  • Zlecenia – dodanie nowej funkcji „Rozlicz serwis” dedykowany dla firm zewnętrznych;
  • Dokumentacja – obsługa plików w innych formatach niż PDF;
  • Raporty – możliwość wyboru szablonu wydruku, zmiany w raporcie dot. rejestru wydań/przyjęć.

Nowa wersja KPMS ma na celu poprawę jakości użytkowania systemu.