System KPMS Maintenance, który jest obecnie użytkowany w zakładach przemysłowych z różnych branż, m.in.: spożywczej, automotive, meblarskiej, włókienniczej, metalowej, tworzyw sztucznych, opakowań PCV, tektury itp. został zaktualizowany do wersji 3.04. Nasze rozwiązania oparte są oczekiwaniach oraz potrzebach użytkowników, dlatego zmiany jakie zostały wprowadzone polegały na modyfikacjach poszczególnych funkcjonalności systemu KPMS zgodnie ze wskazówkami naszych Klientów. 

Zmiany zostały wprowadzone w następujących obszarach funkcjonalnych:

 • Dane obiektów – dodanie sekcji „harmonogramy” prezentującą wykaz harmonogramów dla danego obiektu;
 • Ewidencje/ Pracownicy – dodanie opcji „Pracownik BHP”, rozbudowa kryterium „Zakres pracowników”,
 • Magazyn / Kartoteka magazynowa – dodanie opcji wydruku kodu QR dla narzędzi;
 • Moduł administracyjno-raportowy – dodanie filtrów: dział i lista czynności;
 • Moduł Quality – zmiana nazewnictwa modułu na KPMS Audyt;
 • Narzędziownia i Wyposażenie – wprowadzenie trybu ekranu startowego do pobierania i zwrotu narzędzi;
 • Słowniki – dodanie nowych parametrów w zakresie „Pytania”;
 • KPMS SMART – dodanie obsługi „Zlecenia produkcji”, zleceń na montaż, demontaż oraz zmianę narzędzia, dodanie filtrowania pracowników;
 • Zlecenia – dodanie obsługi pytań, na które pracownik kończący pracę musi odpowiedzieć;
 • Zlecenia -modyfikacje w zakresie generowania harmonogramów;
 • Zlecenia – modyfikacje w zakresie filtrowania pracowników;
 • Zlecenia – dodanie szybkiego filtra „Zlecenia zakończone”;
 • Zlecenia – zmieniono warunki ograniczenia ciągłego czasu pracy wykonawcy nad zleceniem;
 • Raporty – utworzenie nowego raportu „Kontrola wymiany form” prezentujący dane dot. zleceń na montaż, demontaż oraz zmianę narzędzi wraz z pytaniami dot. zleceń.

Nowa wersja KPMS ma na celu poprawę jakości użytkowania systemu.