System KPMS Maintenance, który znajduje zastosowanie w zakładach przemysłowych z różnych branż, m.in.: spożywczej, automotive, meblarskiej, włókienniczej, metalowej, tworzyw sztucznych, opakowań PCV, tektury itp. został zaktualizowany do wersji 3.01. Nasze rozwiązania oparte są oczekiwaniach oraz potrzebach użytkowników, dlatego zmiany jakie zostały wprowadzone polegały na modyfikacjach poszczególnych funkcjonalności systemu KPMS zgodnie ze wskazówkami naszych Klientów. 

Zmiany zostały wprowadzone w następujących obszarach funkcjonalnych:

 • Ewidencje / Obiekty – dodanie informacji o lokalizacjach dostępności na poszczególnych magazynach;
 • KPMS Info / Powiadomienie o awarii trwającej dłużej niż n minut/godzin – dodanie trybu zakończenia awarii „Wznowienie produkcji po awarii (wymagany moduł OEE)”;
 • KPMS Smart / lista indeksów magazynowych – dodanie ikonki, której dotknięcie powoduje wyświetlenie formularza z informacjami o lokalizacji indeksu w magazynach, na których dany indeks występuje;
 • KPMS Smart / Zlecenia – dodanie funkcji sortowania zleceń;
 • KPMS Smart / Zlecenia – zmiany w obsłudze czynności dla zleceń harmonogramowanych, dodanie automatycznego przejścia do wykazu czynności po użyciu funkcji „start”;
 • KPMS Smart – zmiany w filtrze data od/do;
 • KPMS Smart / Zlecenia / Magazyn – dodanie obsługi zwrotu pobranych części.
 • KPMS Smart / Zlecenia / Stop – dodanie filtrowania dostępnych do wyboru obiektów;
 • KPMS Service – dodanie opcji automatycznego, okresowego zatwierdzania harmonogramów;
 • Magazyn / formularze filtrów – modyfikacja i optymalizacja filtru „lokalizacja magazynowa”;
 • Raport : Rejestr wydań/przyjęć: modyfikacja układu raportu, w celu łatwego stosowania tabel przestawnych;
 • Zlecenia / Wykaz zleceń – dodanie nowej opcji „Części zamienne”;
 • Zlecenia – modyfikacje w zakresie „Zgłoś”
 • Zlecenia / Zmiana narzędzia – dodanie powiadomienia do centrów serwisowych;
 • Moduł www – zmiana nazewnictwa funkcji BHP/TAG na BHP/KAIZEN/TAG;
 • Moduł www – możliwość zmiany kategorii istniejącego załącznika;
 • Słowniki – możliwość filtrowania po fragmencie w polu „dotyczy”.

 

Nowa wersja KPMS ma na celu poprawę jakości użytkowania systemu.