System KPMS Maintenance, użytkowany w zakładach przemysłowych z różnych branż, m.in.: spożywczej, automotive, meblarskiej, włókienniczej, metalowej, tworzyw sztucznych, opakowań PCV, tektury itp. został zaktualizowany do wersji 3.03. Nasze rozwiązania oparte są oczekiwaniach oraz potrzebach użytkowników, dlatego zmiany jakie zostały wprowadzone polegały na modyfikacjach poszczególnych funkcjonalności systemu KPMS zgodnie ze wskazówkami naszych Klientów. 

Zmiany zostały wprowadzone w takich obszarach funkcjonalnych jak:

 • Ewidencje – zmiany w zakresie filtrowania;
 • KPMS Smart / Zlecenia – zmiany w zakresie ikonek odróżniających awarie i przeglądy od pozostałych typów zleceń;
 • KPMS Smart / Zlecenia / funkcja filtrów – rozbudowanie filtrów o dodatkowe opcje oraz tryb multichoice;
 • WWW / Opcje: nowa funkcja „Pobierz KPMS Smart” umożliwiająca pobranie instalatora modułu KPMS Smart;
 • WWW / Administracja – możliwość zdefiniowania własnej grafiki w lewej części ekranu logowania;
 • Zlecenia / Wykaz zleceń – dodanie kolumn „Plan. data do” oraz „Zagrożenie”;
 • Zlecenia / Harmonogramy / Listy czynności – zmiany w zakresie szybkiego filtrowania;
 • Zlecenia / Harmonogramy / Kalendarz pracy zakładu – funkcjonalność przeniesiona z modułu „desktop”;
 • Zlecenia / Harmonogramy – dodanie kategorii „Infrastruktura” dla osób zajmujących się przeglądami i konserwacją budynków i instalacji;
 • Zlecenia / Montaż narzędzia – dodanie nowych funkcjonalności;
 • Zlecenia – zmiany w zakresie  zgłaszania zmiany narzędzia:
 • Zlecenia – zmiany w zakresie formularza „STOP”;
 • Magazyn – modyfikacje w zakresie kartoteki magazynowej;
 • Magazyn – modyfikacje w obszarze rejestru dokumentów magazynowych;
 • Raporty – modyfikacje w zakresie rejestru wydań/przyjęć.

Nowa wersja KPMS ma na celu poprawę jakości użytkowania systemu.