System KPMS Maintenance, który znajduje zastosowanie w zakładach przemysłowych z różnych branż, m.in.: spożywczej, automotive, meblarskiej, włókienniczej, metalowej, tworzyw sztucznych, opakowań PCV, tektury itp. został zaktualizowany do wersji 2.25. Nasze rozwiązania oparte są oczekiwaniach oraz potrzebach użytkowników, dlatego zmiany jakie zostały wprowadzone polegały na modyfikacjach poszczególnych funkcjonalności systemu KPMS zgodnie ze wskazówkami naszych Klientów. 

Zmiany zostały wprowadzone w następujących obszarach funkcjonalnych:

  • Dokumentacja /Rejestr zleceń – uproszczono logikę obsługi formularza oraz dodano walidację wymaganych pól;
  • Magazyn – modyfikacje kartoteki asortymentowej oraz rejestru dokumentów magazynowych;
  • Zlecenia – zmiany w wykazie TAG/BHP / Rozlicz / Popraw zlecenie;.
  • Zlecenia – wprowadzono zmiany w obszarze funkcji harmonogramy / generowanie dla kategorii AKP;
  • KPMS Info – dodanie opcji powiadomień o zakończeniu awarii dla osób, które wcześniej otrzymały powiadomienie o tym, że awarii trwa dłużej niż określony limit czasu;
  • Raporty – modyfikacje w zakresie raportu Stany magazynowe, Harmonogram badań AKP, Wykaz TAG/BHP;
  • KPMS Smart – rozbudowa funkcji „Rozlicz materiały i części”;
  • KPMS Smart – wprowadzono mechanizmy automatycznej aktualizacji w trakcie uruchomienia aplikacji;
  • KPMS / Słowniki / Zakłócenia: dodano funkcję dekatywacji zakłóceń oraz kolumny wyświetlające powiązania z „obiektami typu”;
  • Nowy moduł „Przezbrojenia” – występuję jak opcjonalna funkcjonalność, która wymaga dodatkowych licencji.

Nowa wersja KPMS ma na celu poprawę jakości użytkowania systemu.