KPMS Kontrola Procesów Produkcji

KPMS Kontrola Procesów Produkcji to moduł dedykowany dla Działów Zapewnienia Jakości oraz Działów Produkcji w zakresie definiowania i wdrażania w obszarze produkcji kart kontroli procesów oraz dalszą rejestrację parametrów procesu produkcyjnego w oparciu o zatwierdzone karty kontroli. Podstawowym zadaniem modułu Kontrola Procesów Produkcji jest zdefiniowanie zestawu parametrów oraz czynności, które następnie zostają wdrożone w obszarze produkcji celem ich rejestracji i kontroli na etapie procesu produkcyjnego. Zestawy parametrów i czynności to tzw. „karty kontroli”, które zawierają:

 • Wykaz parametrów monitorowanych w trakcie procesu produkcji – mogą być to parametry produktu (np. smak, kolor, konsystencja, waga, …)  jak i parametry techniczne (np. ciśnienie w zbiorniku, moment dokręcania, temperatura, …) oraz inne parametry (np. rodzaj wykonanego przezbrojenia, zakres/rodzaj higieny linii, …)
 • Wykaz czynności do wykonania w trakcie procesu produkcji oraz w przypadku wystąpienia konkretnych zdarzeń (awaria, przełom zmiany, start nowego zlecenia produkcyjnego, przezbrojenie/higiena linii).

Karty kontroli są tworzone i zatwierdzane dla produktów i/lub linii produkcyjnych zwykle przez Dział Zapewnienia Jakości / Komórkę Jakości i następnie wdrażane w obszarze produkcyjnym. Za rejestrację wymaganych w karcie kontroli parametrów i potwierdzenie czynności odpowiadają pracownicy obszaru produkcji (np. operatorzy, mistrzowie, brygadziści, kontrolerzy, …), którzy korzystają z specjalnie zaprojektowanych narzędzie (np. panele operatorskie, formularze WWW, …). Parametry mogą być też rejestrowane automatycznie bezpośrednio ze elementów automatyki (sterowniki, czujniki, …) jak i systemu klasy MES czy SCADA. Zakres kart kontroli jest dynamiczny i zależy od przebiegu procesu produkcji. Liczba monitorowanych parametrów i czynności zmienia się zależnie od występowania awarii, usterek, przezbrojeń, higieny linii (mycia, dezynfekcje) czy rodzaju zakłóceń procesu produkcji (kody błędów, przyczyny). W trakcie pracy moduł Kontrola Procesów Produkcji rejestruje dane z dokładnością do linii/urządzenia, zmiany produkcyjnej, zlecenia produkcyjnego produktów i operatorów, dzięki czemu system KPMS jest w stanie zbadać i raportować przebieg procesu produkcji ze szczegółowym wykazem wszystkich kluczowych parametrów mających wpływ na jakość wyrobu gotowego.

Korzyści z wdrożenia KPMS Kontrola Procesów Produkcji:

 • Uporządkowanie i ujednolicenie definicji „kart kontroli” w jednym systemie.
 • Ułatwienie zarządzania, nadzoru nad kartami kontroli.
 • Uproszczenie procesu zmian w definicjach kart kontroli.
 • Wyeliminowanie różnych i niejednorodnych form zapisu informacji o procesie produkcji (maile, pliki Excel, różne systemy).
 • Eliminacja / redukcja dokumentacji papierowej.
 • Udostępnienie użytkownikom (operatorzy, mistrzowie, brygadziści, kontrolerzy, …) dedykowanych, łatwych w obsłudze narzędzi umożliwiających rejestrację kluczowych danych.
 • Elastyczny zakres kontroli (zależny od produktu, technologii, zakłóceń procesu produkcji czy zdarzeń).
 • Możliwość komunikacji z innymi systemami w celu zasilania danymi (MES, SCADA, …).
 • Możliwość raportowania wyników do innych systemów (ERP).
 • Raportowanie przebiegu procesu produkcji z dokładnością do linii / zmiany / zlecenia produkcyjnego / produktu / operatora.
 • Automatyczne raportowanie (system wysyła raporty automatycznie np. codziennie rano za minioną dobę).