Zakłady produkcyjne korzystają z wielu systemów, które mają na celu wspierać zarzadzanie poszczególnych komórek organizacyjnych firmy, tak aby realizowane procesy funkcjonowały prawidłowo. Z punktu widzenia firmy produkcyjnej bardzo ważne jest, aby systemy CMMS oraz ERP były ze sobą zintegrowane. Połączenie tych systemów poprawia komunikację oraz wymianę istotnych danych pomiędzy takimi działami jak Utrzymanie Ruchu, Produkcja, Magazyn, Zamówienia/Zakupy.

System CMMS zintegrowany z systemem ERP może wykorzystać m.in.: dane dotyczące:

– maszyn i urządzeń,

– stanów magazynowych części zamiennych,

– zapotrzebowania oraz zamówienia części zamiennych i materiałów,

– osób zatrudnionych (harmonogram pracowników, badania okresowe, uprawnienia itp.),

Korzyści integracji systemu CMMS z ERP

 Integracja systemu klasy CMMS z systemem ERP daje wiele korzyści, które w znaczący sposób poprawiają wydajność poszczególnych procesów zarówno w dziale Utrzymania Ruchu jak i na produkcji. Do najistotniejszych należą:

– Możliwość podjęcia z wyprzedzeniem działań przez Służby Utrzymania Ruchu,

– Zaangażowanie w działania tylko wybranych pracowników SUR,

– Poprawa efektywności pracy pracowników Utrzymania Ruchu i działu Technicznego (mechanicy, elektrycy, automatycy),

– Kontrola stanów magazynowych części zamiennych,

– Kontrola czasu poświęconego dla danego procesu,

– Zmniejszenie kosztów konserwacji, napraw maszyn i urządzeń.

Korzyści płynące z integracji systemów CMMS oraz ERP są dla firmy bardzo istotne, pozwalają podejmować optymalne decyzje m.in. związane z eksploatacją maszyn.

Kamil Brzyski – Projektant – Programista Baz Danych

Komtech Sp. z o.o.