System KPMS Maintenance dedykowany dla działu Utrzymania Ruchu jest naszym autorskim rozwiązaniem, który może być integrowany z innymi systemami funkcjonującymi w zakładach produkcyjnych. Bardzo często jest integrowany z systemem klasy MES dedykowanym dla działu produkcji. Dzięki temu odpowiednia wymiana informacji pomiędzy PRODUKCJĄ a UTRZYMANIEM RUCHU korzystnie wpływa na realizację zadań tych działów.

System KPMS może być integrowany z takimi systemami klasy MES jak m.in.: SAP, IFS, BAAN, IMPULS, MS DYNAMICS, JD EDWARDS itp.

W praktyce system KPMS Maintenance integruje się z systemem MES m.in.: w zakresie:

 • magazynu, gdzie udostępniane są informacje na temat stanów magazynowych części zamiennych. Pozwala to na zaplanowanie przeglądów i konserwacji maszyn na produkcji,
 • zamówień, gdzie pozyskiwane są informacje dotyczące zapotrzebowania na dane części. W rezultacie działania w tym obszarze skracają czas potrzebny na zaplanowanie i dostawę danych części.

Informacje jakie najczęściej wymieniane są dzięki integracji systemu CMMS i MES to:

 • zgłaszanie wystąpienia awarii oraz jej przyczyny,
 • stan parku maszynowego,
 • planowanie przeglądów i konserwacji,
 • obłożenie zasobów produkcyjnych,
 • wydajność, awaryjność maszyn, których dotyczy przegląd, remont.

Cele integracji systemu KPMS Maintenance z systemem MES

Głównym celem współpracy systemu KPMS Maintenance oraz systemu MES jest takie zaplanowanie przeglądów, konserwacji, a także innych działań prewencyjnych maszyn / urządzeń / linii produkcyjnych, aby nie kolidowały z pracą maszyn na produkcji. Istotna jest tutaj informacja o ich dostępności, a także kiedy działania związane z konserwacją maszyn będą miały najmniejszy wpływ na wydajność produkcyjną oraz wskaźniki OEE. 

Korzyści integracji systemu KPMS i MES:

 • poprawa komunikacji pomiędzy utrzymaniem ruchu a produkcją,
 • możliwość dokonania rzetelnej oceny na temat przyczyn występowania awarii i usterek na produkcji,
 • dostosowanie planu produkcji do harmonogramu przeglądów maszyn,
 • skrócenie czasu napraw,
 • wzrost wydajności maszyn produkcyjnych,
 • zmniejszenie kosztów związanych z przestojami, dzięki szybkiej reakcji Służb Utrzymania Ruchu.

Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej na temat integracji systemu KPMS z systemem klasy MES zapraszam do kontaktu.

Iwona Bąk – Specjalista ds. administracji i marketingu
tel. kom. 508 390 589
iwona.bak@komtech.pl

Komtech Sp. z o.o.