KPMS Zamówienia

Moduł KPMS Zamówienia jest narzędziem, które podobnie jak moduł magazynowy może być eksploatowane jako samodzielny system lub moduł wspierający działanie innych elementów systemu KPMS takich zamówienia na materiały i części eksploatacyjne dla systemu CMMS, zamówienia na narzędzia i wyposażenie dla modułu KPMS NW, zamówienia na surowce i zasoby dla systemów MES lub APS. Niezależnie od powierzonej mu roli komunikując się z innymi systemami i modułami umożliwia generowanie zamówień na podstawie:

  • określonych w module magazynowym stanów minimalnych dla części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia, odzieży roboczej czy surowców produkcyjnych
  • zapotrzebowań złożonych przez pracowników
  • planu przeglądów i konserwacji
  • planu produkcji.

Moduł KPMS Zamówienia obejmuje swoja funkcjonalnością cały cykl procesu zaopatrzenia:

  • od zgłoszenia zapotrzebowania
  • przez obsługę i nadzór nad procesem wieloetapowej akceptacji zamówienia z uwzględnieniem uprawnień do akceptacji różnych poziomów kosztowych
  • aż do zakupu i przyjęcia materiałów/części/wyposażenia/surowców na magazyn
  • uwzględniając powiadomienia (konieczność zamówienia części, spóźniająca się dostawia, dostępność zamówionych części w magazynie)
  • komunikację z systemami ERP, obiegiem dokumentów i innych systemów zamówień