KPMS Magazyn

Moduł KPMS Magazyn jest narzędziem, które może być eksploatowane jako samodzielny system magazynowy lub moduł wspierający działanie innych elementów systemu KPMS takich jak magazyn części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla systemu CMMS, magazyn surowców i zasobów produkcji dla systemu MES lub APS czy magazyn narzędzi lub wyposażenia dla modułu KPMS NW. Niezależnie od roli jaką mu powierzymy, moduł KPMS Magazyn umożliwia:

  • pracę wielomagazynową wraz z obsługą kodów kreskowych/QR
  • pełną ewidencję części, narzędzi, wyposażenia czy surowców z uwzględnieniem wykazu stanów bieżących oraz minimalnych i maksymalnych
  • rejestrację i dokumentację przyjęć i wydań z magazynu (PZ / RW / MM / WZ)
  • rezerwację części i zasobów na potrzeby realizacji konkretnych zadań
  • elektroniczną dokumentację zasobów (rysunki, katalogi, zdjęcia, schematy, filmy i inne)
  • inwentaryzację z wykorzystaniem kodów kreskowych/QR lub tradycyjnych dokumentów
  • raportowanie (stany, przyjęcia, wydania)
  • powiązanie z zleceniami produkcyjnymi, awariami, przeglądami, modernizacjami, pracownikami
  • współpracę z systemami zamówień w zakresie przekazywania alertów o osiągniętych stanach minimalnych, braku rotacji oraz zgromadzonej dokumentacji indeksów
  • współpracę i wymianę danych z innymi systemami magazynowymi / ERP (SAP, MS Dybamics AX) oraz magazynami wysokiego składowania