KPMS QUALITY

KPMS Quality jest modułem dedykowanym dla działów jakości w zakresie obsługi zaleceń, potencjałów i niezgodności poauditowych.

W ramach modułu można rejestrować, przydzielać, dokumentować oraz weryfikować zagadnienia wynikające z powstałych po audytach wniosków. Od momentu pierwszej rejestracji do danego zagadnienia przypisany jest unikalny numer oraz wskazywana jest osoba (dowolny pracownik organizacji) odpowiedzialna za rozwiązanie problemu. W kolejnych krokach definiowane są działania korekcyjne i korygujące, które stają się zleceniami do realizacji. Każde ze zleceń ma osobę odpowiedzialną oraz termin realizacji. Zwolnione do realizacji zadanie jest weryfikowane i oceniane pod kątem skuteczności rozwiązania. Na koniec zagadnienie jest zamykane ze statusem „skuteczne” lub „odrzucone”. Na każdym etapie, niezależnie od roli użytkownika w rozwiązywaniu problemu istnieje możliwość komentowania i wysyłania wiadomości do innych uczestników procesu. Terminowości pilnuje moduł powiadomień – KPMS Info, który informuje kluczowych aktorów procesu o zbliżających się terminach, przekroczeniach o obowiązkach. Użytkownicy mogą w dowolnym momencie dokonać przeglądu listy zadań, szczegółów konkretnego zagadnienia oraz raportować sytuację.

KPMS Quality umożliwia:

 • planowanie działań mających je wyeliminować;
 • dokumentowanie realizacji działań i raportowania.

 W ramach modułu dostępne są dwa rozbudowane narzędzia: TAG oraz zgłoszenia poauditowe.

Korzyści z wdrożenia KPMS Quality

 • uporządkowanie procesu obsługi zgłoszeń poauditowych (zalecenia, niezgodności, potencjały) dzięki zastosowaniu dedykowanego rozwiązania stanowiącego jeden, spójny kanał rejestracji i obsługi
 • organizacja i usprawnienie przepływu informacji dzięki zgromadzeniu danych w bazie systemu (jedno, centralne miejsce dla wszystkich zainteresowanych)
 • wsparcie w procesie planowania działań naprawczych
 • ułatwienie oceny realizowanych działań w obszarze jakości
 • ułatwienie dostępu do kluczowych informacji
 • możliwość szybkiego wglądu wydelegowanego zadania i kontroli ich realizacji
 • możliwość szybkiego dostępu do wykazu przydzielonych prac
 • poprawa terminowości realizowanych działań dzięki automatycznym powiadomieniom o przydzielonych oraz o przeterminowanych zadaniach
 • ograniczenie nieefektywnej komunikacji mailowej dzięki zastosowaniu elektronicznej ewidencji kart niezgodności, potencjałów, zaleceń, anomalii, żółtych kartek
 • ułatwienie nadzoru nad zaplanowanymi działaniami dzięki dedykowanym, przekrojowym raportom
 • zastąpienie manualnego raportowania opartego na arkuszach Excel automatycznie generowanymi raportami systemu.