KPMS MD

KPMS MD (Komtech Production Management System – Moduł Dokumentacji) to system, który wspomaga zarządzanie dokumentacją jakościową oraz walidacyjną.

Funkcjonalność Modułu Dokumentacji umożliwia obsługę następujących procesów biznesowych:

 1. Przygotowania dokumentacji:
  1. tworzenie dokumentów zgodnie z zasadami przyjętymi dla poszczególnych typów dokumentów, w szczególności automatyczna kontrola numeracji dokumentów, ich wersjonowania, statusów, itp.
  2. automatyzacja obiegu przygotowywanych dokumentów w procesie ich tworzenia i akceptacji
  3. automatyczne powiadamianie użytkowników o konieczności wykonania czynności procesowych i o terminach wykonania takich czynności.
 2. Zarządzania dokumentacją:
  1. przechowywanie i archiwizacja dokumentów zgodnie z przyjętymi zasadami archiwizacji
  2. automatyczne zarządzanie aktualizacją dokumentów przechowywanych w repozytorium oraz kontrolowanego dostępu do dokumentacji.

Korzyści z wdrożenia KPMS MD – Moduł Dokumentacji

 • optymalizacja procesu tworzenia i oceny dokumentacji
 • nadzór nad wersjonowaniem dokumentów
 • skrócenie czasu akceptacji dokumentów
 • łatwy i szybki dostęp osób uprawnionych do dokumentacji
 • ułatwione wyszukiwanie właściwego dokumentu dzięki zastosowaniu prostej filtracji
 • nadzór nad kolejnością wykonywanych czynności w obiegu dokumentów
 • proste zestawienia statystyczne poszczególnych czynności
 • zabezpieczona archiwizacja dokumentacji.