KPMS Zgłoszenia

Moduł KPMS Zgłoszenia służy do szybkiego zgłoszenia awarii do systemu KPMS Maintenance. Jest w pełni parametryzowany, co umożliwia określenie które pola są niezbędne do uzupełnienia przez zgłaszającego. Dzięki temu w szybki sposób można określić czy podczas zgłoszenia awarii wystarczy wskazać obiekt i opisać awarię, czy konieczne jest także wybranie ze słownika centrum serwisowego, do którego kierujemy zlecenie oraz określenie rodzaju (np. elektryczna, mechaniczna) i priorytetu zlecenia. Samo zgłoszenie to nie wszystko, ponieważ moduł KPMS Zgłoszenia pozwala także na śledzenie statusu realizacji zlecenia, dzięki czemu osoba zgłaszająca wie na jakim etapie realizacji jest dane zlecenie. Aby maksymalnie ułatwić korzystanie z tego modułu, oprócz tradycyjnego logowania z użyciem loginu i hasła dostępne jest także szybkie logowanie z wykorzystaniem kart zbliżeniowych. Te wszystkie cechy, ułatwienia i możliwość parametryzacji sprawiają, że moduł KPMS Zgłoszenia sprawdzi się w każdej branży i pozwoli na rzetelną ewidencję zleceń awaryjnych oraz szybkie podjęcie działań naprawczych z możliwością jednoczesnej rezygnacji z dokumentacji papierowej usprawniając przy tym proces komunikacji na linii produkcja-UR.