KPMS ROZLICZANIE

Moduł KPMS Rozliczanie jest dedykowany przede wszystkim pracownikom Działów Technicznych i służy do szybkiego rozliczania zleceń pracowniczych przydzielonych w systemie KPMS Maintenance. Jego funkcjonalność pozwala na szybkie i intuicyjne przejęcie oraz zamknięcie zlecenia (np. awarii, usterki, przeglądu) poprzez wpisanie kluczowych informacji takich jak: czas pracy, zużyte materiały i części zamienne, wykonane czynności naprawcze i czy uwagi. Dzięki temu czas poświęcony na obsługę systemu przez Pracowników Służb Utrzymania Ruchu jest ograniczony do minimum, a wprowadzane dane pozwalają na wygenerowanie przekrojowych raportów umożliwiających zapoznanie się ze wskaźnikami MTTB, MTTR, MTBF, a także uzyskanie przekrojowych informacji min. na temat skali awaryjności (liczba, czas trwania, częstotliwość), czasu reakcji UR, kosztów realizacji napraw, przeglądów i remontów. Moduł KPMS Rozliczanie umożliwia też szybką akceptację prac przez Pracowników Produkcji z wykorzystaniem kart zbliżeniowych. Dzięki modułowi KPMS Rozliczanie możliwa jest całkowita rezygnacja z dokumentacji papierowej.