KPMS Maintenance

Zadaniem systemu KPMS Maintenance klasy CMMS jest zarządzanie eksploatacją maszyn, urządzeń oraz innych zasobów przedsiębiorstwa. Obsługuje on wszystkie szczegóły związane z nadzorowaniem prac remontowo-konserwacyjnych obiektów oraz zarządza magazynem części zamiennych, materiałów konserwacyjnych i eksploatacyjnych. System usprawnia procesy planowania, ewidencji i rozliczania prac konserwacyjno-remontowych maszyn i urządzeń od momentu ich zainstalowania poprzez wszystkie cykle przeglądów okresowych i remontów aż do momentu wycofania urządzenia z eksploatacji. Umożliwia analizy awaryjności poszczególnych urządzeń oraz kosztów przeglądów i napraw w różnych przekrojach za dowolne przedziały czasu. Prowadzona jest dokumentacja napraw, czynności remontowych, kalibracyjnych i konserwacyjnych.

System spełnia najwyższe normy branżowe i może być zwalidowany zgodnie z wymogami GAMP4/GAMP5.

Rozwiązanie wspomaga prowadzenie czynności eksploatacyjnych i remontowych poprzez możliwość harmonogramowania prac oraz prowadzi wymaganą dokumentację  zgodnie z normami ISO/GMP, które m.in. obejmują działania mające na celu zaplanowanie, wykonanie i udokumentowanie przeprowadzonych prac i czynności.

Przystosowanie do realiów rynkowych, różnych branży, skalowalność oraz odpowiedni zakres funkcjonalny czynią nasz system narzędziem przydatnym w każdej wielkości przedsiębiorstwie.